DIY : Cradle ของ HTC Prophet

ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ สักคำให้ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ…

คือ แบบว่า คงไม่ต้องบรรยายอะไรจริงๆ ส่วนใครอยากทำตาม คิดว่า คงไม่ต้องของแบบหรอกมั๊ง – -“

Posted by jirayu

WordPress Developer ที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง วันไหนไม่ทำงานอยู่บ้านว่างๆ ก็นั่งเลี้ยงแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *