แก้ปัญหา meta_compare ทำงานไม่ถูกต้องใน WordPress

ใน WordPress เราสามารถสั่ง Query โพสต์ออกมาตามค่าใน custom field ได้ (หรือชื่อในเชิงเทคนิคคือ Post Meta) ด้วยการเพิ่มอาร์กิวเมนต์ meta_query ลงไปในขั้นตอนการคิวรี่  อย่างนี้

$args = array(
	'post_type' => "mytype",
	'meta_query' => array(
		array(
			'key' => "mymeta",
			'value' => "myvalue",
			'compare' => "="
		)
	)
);

$myQuery = new WP_Query($args);

ซึ่งตามตัวอย่างข้างบน  จะเป็นการสั่งคิวรี่โพสต์จากโพสต์ไทป์ mytype โดยจะดึงจากโพสต์ที่มีค่า mymeta เท่ากับ myvalue

การคิวรี่นี้จะไม่เกิดปัญหาใดๆ ตราบใดที่เป็นการคิวรี่ตาม string ธรรมดา  แต่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเปรียบเทียบในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากข้อความธรรมดา (เช่นตัวเลข  หรือวันที่) การคิวรี่ด้วย meta compare ธรรมดาแบบนี้จะมีปัญหาทันที  เนื่องจากตัว WordPress จะมอง custom field เป็น string ธรรมดาๆ เป็นค่าปริยาย

อย่างไรก็ตาม  ตั้งแต่ WordPress 3.1 เป็นต้นมา  ก็มีการแก้ไขข้อบกพร่องนี้  ด้วยการเพิ่มอาร์กิวเมนต์ “type” เข้ามาครับ  เพื่อเป็นการสั่งให้ Cast ค่าที่จะเอาไปเทียบนี้  ให้เป็นแบบอื่นนอกจาก String ธรรมดา  วิธีใช้ก็เพียงแค่ประกาศ “type” เพิ่มเข้าไปใน meta_query อย่างนี้

$args = array(
	'post_type' => "mytype",
	'meta_query' => array(
		array(
			'key' => "mymeta",
			'value' => "10",
			'compare' => "<=",
			'type' => 'numeric'
		)
	)
);

$myQuery = new WP_Query($args);

และ WordPress ก็จะจัดการ Cast ค่านี้เสียใหม่  ก่อนจะนำไปคิวรี่หาจากฐานข้อมูลครับ

สำหรับค่าต่างๆ ของ type ที่สามารถใช้ได้  มีดังนี้

 • ‘NUMERIC’ สำหรับตัวเลข
 • ‘BINARY’ สำหรับข้อมูลแบบ Binary
 • ‘CHAR’ สำหรับข้อมูลตัวอักษร (เป็นค่าปริยาย)
 • ‘DATE’ สำหรับวันที่
 • ‘DATETIME’ สำหรับวันที่พร้อมเวลา
 • ‘DECIMAL’ สำหรับตัวเลข
 • ‘SIGNED’ สำหรับตัวเลข  นับติดลบด้วย
 • ‘TIME’ สำหรับเวลา
 • ‘UNSIGNED’ สำหรับตัวเลข  ไม่นับติดลบ

อันที่จริงมันก็คือค่าที่เอาไปใส่่ในฟังก์ชัน Cast ของ MySQL นั่นแหละครับ

Posted by jirayu

WordPress Developer ที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง วันไหนไม่ทำงานอยู่บ้านว่างๆ ก็นั่งเลี้ยงแมว

One Reply to “แก้ปัญหา meta_compare ทำงานไม่ถูกต้องใน WordPress”

 1. แบบนี้น่ะครับ แบบโค้ดที่คุณโพสด้านบน ที่ผมถามไว้ในเฟส ที่ส่งข้อความเข้าไปน่ะครับ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *