อัพเกรด

เป็นที่รู้กัน ว่าเราไม่สามารถอัพเกรดจาก Windows XP ไปเป็น Windows 7 ได้ แต่หากเป็น Windows Vista เราจะสามารถอัพเกรดมันไปเป็น Windows 7 ได้

ในบางเรื่อง ผมก็อยากเป็น Windows Vista นะ…